Coaching en Counseling

Zelf ben ik niet dol op het woord coach. Ik spreek liever over ‘begeleiden’ of ‘meelopen’ om jou je eigen pad en je eigen kracht en talenten te laten (her)ontdekken. Omdat het woord ‘coach’ inmiddels zo is ingeburgerd gebruik ik dat hier wel.

Coaching is gericht op actie, op verandering.  Aan de hand van je vraag en je eigen mogelijkheden stellen we concrete stappen en doelen vast.

Counseling gaat dieper in op achterliggende problemen die je (soms onbewust) tegenhouden om jezelf te zijn en je eigen keuzes te durven maken.

Door je probleem – en vooral door je eigen mogelijkheden voor het oplossen daarvan – te (h)erkennen, ontstaat er een innerlijke rust. Door die rust voel je je beter in balans. In die balans kun, en durf, je je talenten beter te gebruiken zodat je weer tot bloei komt. 

Voor wie

De begeleiding is bedoeld voor jongeren en (jong)volwassenen die (o.a.):

  • vastlopen in het dagelijks leven
  • een veranderingswens hebben in studie of werk
  • problemen hebben met (omgaan met) hoogbegaafdheid 

Coaching is een kortdurend traject met een looptijd van maximaal 8 sessies.
Counseling heeft soms een langer traject of gaat na een aantal sessies over op coaching.